Lägesuppdatering Pantaluren Group AB

Report this content

Pantaluren omsatte under augusti månad 0,66 MSEK (0,22 MSEK). Omsättningen ökade med 195 % gentemot motsvarande period under föregående år. Antalet inköpta enheter från våra inköpsportaler har ökat med 247 % gentemot motsvarande period under föregående år.

Sommarmånaderna är normalt sätt en lite lugnare period för e-handel överlag och det är därför glädjande att trots det se den stora ökningen i både omsättning och antal inköpta enheter procentuellt gentemot fjolåret. Det är en indikation på vilka stora kliv bolaget tagit det senaste året och vi ser nu fram emot att se vilka nivåer bolaget kan nå under årets sista månader. Ser man tillbaka på fjolåret fick försäljningen en rejäl uppsving under hösten och det är något vi förväntar oss även iår. Hösten innebär en intensiv marknadsföringsperiod för bolaget då stora tillverkare som Apple släpper nya modeller vilket i sin tur innebär att handeln med mobiltelefoner överlag når årets mest frenetiska period, vilket vi förväntar oss kommer avspegla sig i både våra inköps- och försäljningsportaler. Bolagets finansiella målsättning att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december kvarstår och vi anser oss ha goda förutsättningar att nå det målet.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017

Prenumerera

Dokument & länkar