Mobilåtervinning fortsätter öka sin omsättning i februari

Mobilåtervinning omsatte under februari månad 0,59 MSEK (0,05 MSEK). Omsättningen ökade med 1015% gentemot motsvarande period under föregående år. Antalet inköpta enheter från våra inköpsportaler har ökat med hela 353% gentemot motsvarande period under föregående år.

Februari månad var ytterligare ett bevis på den stora utveckling bolaget har haft under det senaste året. Både antalet inköpta enheter samt omsättning har ökat med väldigt stora siffror procentuellt och vi fortsätter att växa för varje månad som går. Den företrädesemission som bolaget nyligen genomfördes har gett oss medel att marknadsföra oss i större utsträckning. Pantaluren marknadsför sig i dagsläget i stora nationella kampanjer på tv 3, kanal 5 samt aftonbladet.se och vi kan redan se tydliga indikationer på att det kommer öka våra inköp betydligt under den närmsta tiden. Bolaget har därför väldigt goda förutsättningar till fortsatt tillväxt under 2017.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017

Prenumerera

Dokument & länkar