Mobilåtervinning i Sverige AB presenterar inom kort ny webbutik.

Mobilåtervinning i Sverige AB har fått bra start på Nordic MTF. Vi ser en positiv trend på andrahandsmarknaden av mobiltelefoner där allt fler väljer att återvinna sina mobiltelefoner.

Vi kommer inom kort lansera en webbutik för begagnade mobiltelefoner. Webbutiken kommer rikta sig främst mot privatkunder. Att sälja våra varor mot privatkunder ses som ett viktigt steg i att vinstmaximera vår produkt.

Vi jobbar vidare med att utveckla bolaget och skaffa nya affärskontakter för att kunna ta fler marknadsandelar.

 

Stockholm den 20 juni 2016

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 - 120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

 

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner.

 

Prenumerera