Mobilåtervinning ökade sin omsättning kraftigt under januari

Stockholm 20170213


Mobilåtervinning omsatte under januari månad 0,48 MSEK (0,10 MSEK). Omsättningen ökade med 361% gentemot motsvarande period under föregående år. Antalet inköpta enheter från våra inköpsportaler har ökat med hela 1330% gentemot motsvarande period under föregående år.

Januari månad är traditionellt sett en svag månad för handel men det är glädjande att se den stora ökningen inom både omsättning och inköp vilket är en tydlig indikation på vilka stora kliv bolaget tagit under det senaste året. Bolaget har precis genomfört en övertecknad företrädesemission där kapitalanskaffningen gör att vi kan realisera en omfattande marknadsföringsplan där vi exponerar våra varumärken på en marknad under tillväxt. Vi ser väldigt positivt på framtiden och ser fram emot fortsatt tillväxt för bolaget under 2017.

För mer information kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.


Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017

Prenumerera

Dokument & länkar