Pantaluren lanserar ny inköpsportal inom kort

Mobilåtervinnings dotterbolag Pantaluren AB kommer inom kort lansera en ny inköpsportal. Portalen har namnet www.pantadatorn.com och kommer inrikta sig till inköp av begagnade datorer. Bolaget tar därmed ett betydligt större kliv in på marknaden för handel med begagnade datorer gentemot tidigare.

Handeln med begagnad elektronik ökar och bolaget ser ständigt över hur vi skall förbättra vår verksamhet. Genom att skapa ytterligare en inköpsportal breddar vi vår verksamhet och kliver i större utsträckning än tidigare in på marknaden med begagnade datorer, en växande marknad som vi ser många möjligheter att bli en stor aktör på. Bolaget köper idag redan in datorer via sin inköpsportal pantaluren.se men har märkt av att verksamheten är i behov av en renodlad inköpsportal för datorerna. Vi kommer med vår nya inköpsportal tydligare kunna särskilja de olika delarna av vår verksamhet och de enheter vi köper in. På pantadatorn.com kommer potentiella kunder enkelt kunna fylla i vilken dator de har och sedan på ett enkelt sätt, likt våra inköpsportaler för mobiltelefoner, skicka in datorn till oss och få ersättning för den. Bolagets försäljning av datorerna kommer sedan främst ske genom försäljningsportalen iElektronik.se.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017

Prenumerera

Dokument & länkar