Pantaluren lanserar uppdaterad version av Mobilpengar.se

Report this content

Mobilåtervinning i Sveriges dotterbolag Pantaluren AB har lanserar idag en uppdaterad och mer användarvänlig version av sin inköpsportal www.mobilpengar.se

Bolaget har tidigare under året satsat hårdare på att hålla våra inköpsportaler och försäljningsplattformar uppdaterade för att säkerställa att man ligger i framkant på marknaden. Detta har inneburit att både försäljningsplattformen www.iElektronik.se och inköpsportalen www.pantaluren.se tidigare genomgått en större uppdatering i både design och användarvänlighet och nu är alltså även årets tredje uppgradering, den för www.mobilpengar.se klar. Likt tidigare nylanseringar innebär uppdateringen att processen att sälja sin telefon till oss blir betydligt enklare, vilket gör det lättare för bolaget att attrahera nya kunder.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017

Prenumerera

Dokument & länkar