Pantaluren nylanserar hemsida

Report this content

Mobilåtervinning i Sveriges dotterbolag Pantaluren AB nylanserar idag en uppdaterat och förbättrad version av sin inköpsportal www.pantaluren.se.

Hemsidan har i och med nylanseringen fått en ny modern design och blivit mer användarvänlig. Antalet klick för att genomföra en beställning på vår hemsida har nu mer än halverats, vilket gör processen att sälja sin telefon till oss betydligt enklare än tidigare. Bolaget ser nylanseringen som ett viktigt steg i att attrahera nya kunder och fortsätta vara marknadsledande.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017

Prenumerera

Dokument & länkar