Antal aktier och röster i Medicover

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Medicover AB (publ) (”Medicover” eller ”bolaget”) den 26 april 2018 om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram.

För att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram som antogs av extra bolagsstämma den 31 mars 2017 (”Planen 2017”) och det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram som antogs av årsstämma den 26 april 2018 (”Planen 2018”), såsom tillämpligt, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2017 och Planen 2018, såsom tillämpligt, har 2 400 000 C-aktier emitterats i bolaget. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under oktober månad 2018.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 135 735 195 aktier i Medicover, varav 80 874 726 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 80 874 726 röster, 52 460 469 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 246 046,9 röster och 2 400 000 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 240 000 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 86 360 772,9 och det registrerade aktiekapitalet uppgår till 27 147 039 EUR.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations

0733 666 599
paula.treutiger@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018, kl. 10.00.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera