Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Viktiga händelser under året ·Intäkterna för helåret uppgick till €35,3 miljoner (€30,1 miljoner), en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. ·Intäkterna för sista kvartalet uppgick till €9,2 miljoner (€8,3 miljoner), en förbättring med 10 procent i förhållande till motsvarande period förra året. ·Antalet förbetalda medlemmar ökade till 104 000 vid årets slut, en ökning med 12 200 eller 13 procent från föregående år. ·Rörelseförlusten för den fortsatta verskamheten uppgick till €1,5 miljoner för helåret jämfört med en förlust på €2,0 miljoner 2001. ·Rörelsevinsten för den fortsatta verksamheten, före avskrivningar, uppgick till €1,3 miljoner för helåret jämfört med €0,4 miljoner för 2001. ·Efter rapportperiodens slut godkände aktieägarna avyttring av portföljen av de onoterade investeringarna och denna försäljning har nu slutförts. ·Rörelseförlusten för helåret för den fortsatta verksamheten uppgick till €2,8 miljoner (€3,0 miljoner). Förlusten per aktie för den fortsatta rörelsen uppgick till €0,329 per aktie (€0,258). Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla våra mer än 1 200 anställda i de olika länderna för deras insatser och för deras egangemang i att göra Medicover till ett starkt och framgångsrikt företag. Fredrik Rågmark Februari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030219BIT01310/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030219BIT01310/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar