HIGHLIGHTS januari till juni 2004

HIGHLIGHTS januari till juni 2004 - Omsättningen för andra kvartalet uppgick till E 10,1 miljoner (E 8,8 miljoner), vilket motsvarar en 15-procentig (0 procent) ökning jämfört med motsvarande period året innan. - Omsättningen för första halvåret uppgick till E 19,8 miljoner (E 17,7 miljoner), en 12-procentig (0 procent) ökning gentemot föregående år. - Ökningen i konstant valuta under första halvåret uppgick till 21 procent jämfört med föregående år (15 procent exklusive förvärvet av Nova Medical), en ökning från 18 procent rapporterat för första kvartalet och 13 procent vid årsslutet. - Den goda medlemstillväxten fortsatte med 4,600 nya medlemmar under andra kvartalet och 9,600 för halvåret. Det totala antalet medlemmar vid halvårsskiftet uppgick därmed till 126,600, en 19-procentig ökning (7 procent) jämfört med samma period föregående år. - Rörelseförlusten (EBIT) för andra kvartalet uppgick till E 0,1 miljoner (E 0,3 miljoner) och till E 0,3 miljoner (E 0,5 miljoner) för halvåret. - Rörelsevinsten före avskrivningar (EBITDA) uppgick till E 0,6 miljoner eller 6.4 procent av omsättningen (E 0,5 miljoner eller 5.1 procent av omsättningen) för kvartalet och till E 1,3 miljoner eller 6.5 procent av omsättningen (E 1,0 miljoner eller 5.5 procent av omsättningen) för halvåret. - Förlusten efter skatt för kvartalet uppgick till E 0,5 miljoner (E 0,5 miljoner). Förlusten per och för halvåret uppgick till E 0,7 miljoner (E 0,9 miljoner). Förlusten per aktie var E 0,04 för kvartalet (E 0,04) och E 0,06 (E 0,08) för halvåret. - Efter utgången av redovisningsperioden förvärvade Medicover ett polskt laboratorieföretag, vilket passar väl in i den existerande laboratorieverksamheten i Polen och vår uttalade expansionsstrategi. Kontaktansvariga för investerarrelationer Fredrik Rågmark Verkställande direktör Phone: +32 2 357 55 77 E-mail: info@medicover.com Joe Ryan Finanschef Phone: +32 2 357 55 77 E-mail: info@medicover.com Medicover Address: c/o Belro Medical S.A., Waterloo Office Park, Building O, Drève Richelle 161, B-1410 Waterloo, Belgium Phone: +32 2 357 55 77 Fax: +32 2 357 55 05 www.medicover.com E-mail: info@medicover.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar