Kommuniké från extraordinarie bolagsstämma i MEDICOVER Holding S.A. ("Bolaget")

Report this content

Kommuniké från extraordinarie bolagsstämma i MEDICOVER Holding S.A. ("Bolaget") Aktie- och depåbevisägare representerade på Bolagets extraordinarie bolagstämma i Luxemburg den 29 januari 2003 har enhälligt godkänt försäljning av det helägda dotterbolaget Oresa Ventures N.V. ("Oresa"), dvs försäljning av Bolagets onoterade investeringar utanför hälsovårdsverksamheten, till närstående i enlighet med styrelsens tidigare förslag. Oresa försäljs per den 30 januari 2003 till ett värde av €12 miljoner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00890/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar