Niomånadersrapport 2004

- Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till € 10.9 miljoner (€ 9.4 miljoner) vilket motsvarar en ökning med 16 procent (12 procent) jämfört med motsvarande period föregående år, varav 12 procent var organisk tillväxt. - Omsättningen för de första nio månaderna uppgick till € 30.7 miljoner (€ 27.1 miljoner), en ökning med 13 procent (4 procent) mot föregående år. Niomånadersperiodens tillväxt i konstant valuta jämfört med året innan uppgick till 18 procent och till 14 procent exklusive förvärv. - Den goda medlemstillväxten fortsatte under tredje kvartalet med 5.800 nya medlemmar (4.700) och med 15.400 för de första nio månaderna (7.300). Vid slutet av september hade det totala antalet medlemmar ökat med 19 procent jämfört med föregående år till 132.400 medlemmar. - Det tredje kvartalet gav ett positivt rörelseresultat (EBIT) på € 0.01 miljoner att jämföras med förra årets förlust på € 0.3 miljoner. För niomånadersperioden var rörelseresultatet minus € 0.3 miljoner (minus € 0.9 miljoner). - Rörelsevinsten före avskrivningar (EBITDA) uppgick till € 0.8 miljoner eller 7,6 procent av omsättningen (€ 0.5 miljoner eller 4,8 procent av omsättningen) för tredje kvartalet och till € 2.1 miljoner eller 6,9 procent av omsättningen (€ 1.4 miljoner eller 5,2 procent av omsättningen) för niomånadersperioden. - Förlusten efter skatt var € 0.1 miljoner för kvartalet (€ 0.5 miljoner) och € 0.8 miljoner (€ 1.4 miljoner) för niomånadersperioden. Förlust per aktie uppgick till € 0.009 för kvartalet (€ 0.04) och till en förlust om € 0.067 per aktie (€ 0.118) för niomånadersperioden. Investor Relations Contacts Medicover Holding S.A. www.medicover.com Fredrik Rågmark - Managing Director - Phone: +32 2 357 55 77 - E-mail: fredrik.ragmark@medicover.com Joe Ryan - Financial Director - Phone: +32 2 357 55 77 - E-mail: joe.ryan@medicover.com

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar