Kompletterande handlingar till punkt 12 i kallelsen till årsstämma

Valberedningens sammansättning.

MediPen ABs valberedning skall utgöras av tre till fyra personer. Antalet beslutas av bolagsstämman från tid till annan.

Förslag på två av valberedningens medlemmar tas fram gemensamt av de fyra största ägarna.

Förslag på en till två medlemmar tas fram av bolagsstämman.

Instruktion för valberedningens.

Valberedningen skall ta fram förslag på:

-          Ordförande på stämma
-          Antal styrelseledamöter
-          Styrelseledamöter
-          Styrelsearvode
-          I förekommande fall revisor och arvode till revisor.
-          Instruktion för valberedningen.

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

För ytterligare information kontakta Sigrun Axelsson, VD MedicPen AB, sigrun.axelsson@medicpen.com, 040-100 800, 0706 41 75 95 eller besök www.medicpen.com

Om oss

MedicPens affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.

Prenumerera

Dokument & länkar