Bolagspresentation - Medicpen


Bolagspresentation Medicpen i Spara och Placera mässa 2011

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

MedicPens affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.