Dela

Om oss

MedicPens affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.

Kontakt

 • MedicPen AB
  Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sweden
  +46 (0)40 100 800
  http://www.medicpen.com
 • Jan Andersson

  CEO/VD


  Zinkgatan 2 23435 Lomma
  0733 600196
  0733600169
  http://www.medicpen.com
 • Citat

  Vi har under kvartal två och tre fokuserat på att växla från utvecklingsbolag till kommersialisering. Målsättningen har varit att bygga en plattform för tillväxt. Vårt fokus under presentationen kommer att vara behovet av lösningar för bättre läkemedelshantering, vilka tillväxtfaktorer vi ser och vår strategi och plattform för att möta dessa. Jag ser mycket fram emot att presentera MedicPens erbjudande och planer för en bredare publik
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Vi är mycket nöjda med att Telenta tilldelas denna upphandling. Detta visar att vårt samarbete fungerar mycket bra. Vårt fokus på att öka kännedom om Medimi®Smart, samt säkerställa att upphandlingar reflekterar vår lösning på ett bra sätt, ger god effekt. Detta visar naturligtvis åter igen att Medimi®Smart är en riktigt bra lösning.
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Detta är ett mycket viktigt samarbete för MedicPen vilket är helt i linje med vår strategi. Integrationen mellan vårt system och HEPRO Respons kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning. Tack vare HEPROs marknadsposition i Norge har vi i och med detta stärkt vår kommersiella räckvidd avsevärt i Norden.
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Vi är mycket nöjda med att få avtalet på plats och starta upp. Tidigt i diskussionen om Medimi®Smart stod det klart att den unika lösningen med separat hantering av medicinen i kassetter, erbjuder fördelar som traditionella lösningar med dospåsar eller dosetter inte kan leverera. Det skall bli mycket intressant att implementera och förbättra vår hantering
  Martin Holmsgaard Rubini, Projektledare, Ringsted kommun
  Mycket tillfredställande att Ringsted valt att arbeta med oss. Ringsted kontaktade oss innan sommaren för att diskutera sina utmaningar inom hantering av medicin och tillsammans förstod vi snabbt att vår lösning kan tillfredsställa kommunens behov. Detta är såklart ett viktigt kontrakt för oss som visar att vårt hårda arbete med vår marknadsföring och försäljning nu börjar ge resultat
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Vi är mycket nöjda med att vi fått detta samarbete på plats och den goda dialog vi har med region Midtjylland. Vi ser mycket fram emot implementeringen och att bygga vidare på de goda resultaten vi åstadkommit med vår lösning i Danmark
  Jan Andersson. VD MedicPen
  Vi är mycket nöjda med att få avtalet på plats och starta upp. Vi har följt de goda resultaten med Medimi®Smart i TIM-kommunerna. Vi tror att MedicPens lösning kan addera mycket värde för oss och vi ser fram emot resultaten
  Jan Søe Dybdal, Centerchef på Fælles Service Center Midtjylland
  Det känns riktigt bra att vinna snabbupphandlingen och få introducera MedimiSmart i Malmö som är Sveriges tredje största stad. Vi vet från erfarenheter att de som testat vår lösning är mycket nöjda, TIM kommunerna i Danmark och senast Lunds Kommun. Detta visar åter igen att vår lösning, Medimi®Smart, är konkurrenskraftig kommersiellt och funktionellt står upp mycket bra mot lösningar som använder dospåsar. Vårt beslut att öka vårt kommersiella fokus är därför helt rätt
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Vi fortsätter i bra takt att exekvera våra planer. Jag är mycket nöjd att vi kunnat få upp en ny bra hemsida på så kort tid. Den är verkligen viktig att ha på plats och är central i vår marknadsföring. Jag är även mycket nöjd med att alla tecknade sig för sina optioner. Det är ett bra bevis på att organisation och styrelse tror på bolaget och vi har gemensamma mål att arbeta mot
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Vi är mycket nöjda med resultatet av piloten av Medimi®Smart och startar nu utredning för ett eventuellt breddinförande. Vi har sett positiv påverkan inom både följsamhet och effektivitet för deltagande patienter samt att deras självständighet har ökat. Medimi®Smart passar även väl in på vårt uppdrag att vara en av SKR:s modellkommuner för digitalisering av äldreomsorgen. (www.lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2020/lunds-kommun-gar-fore-i-digital-aldreomsorg/). Vi ser ett fortsatt behov av automatiska medicindispenserare inom vår verksamhet och MedicPens lösning kan underlätta och ge nyttovinster för både patienter och medarbetare.
  Sandra West, Utvecklingsledare välfärdsteknologi, Lunds Kommun
  Det är mycket tillfredsställande att Lunds kommun nu väljer att utvärdera breddinförande av vår lösning. Det har varit otroligt intressant att köra en pilot tillsammans som igen visar fördelarna med vår lösning för vårdtagare och vårdgivare. Det har varit ett bra samarbete där vi fått mycket intressant input till vår lösning. Vi ser verkligen fram emot resultatet av utredningen.
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar. ”Det känns riktigt bra att vi startat upp ett samarbete med HEPRO. HEPRO kan mycket om välfärdsteknologi och har ett brett nätverk i Norge samt många ramavtal redan på plats som vi kan dra stor nytta av. Integrationen mellan vårt system och HEPRO Respons kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning. I och med detta breddar vi vår kommersiella räckvidd och har nu stark representation i både Sverige, Danmark och Norge.”
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Geir Tore Jakobsen, Administrativ Direktör, HEPRO: ”Vi är mycket nöjda med att starta upp detta samarbete med MedicPen. MedimiSmart passar väldigt bra in med vårt erbjudande och med HEPRO Respons. Tack vare Medimi®Smart är det möjligt att göra ändringar av vårdtagarens recept i real-tid, utan besök, vilket gör vår lösning unik på den norska marknaden och adresserar ett viktigt problem inom medicinhantering. Vidare ser vi i Norge ett ökat behov för lösningar som minskar den sociala interaktionen relaterat till Covid-19. Även här kan vår gemensamma lösning addera mycket värde.”
  Hepro A/S, Administrerende direktør/CEO Geir Tore Jakobsen
  Tittar vi på de kommande 12 månaderna är MedicPen redo för att skifta från utvecklingsfokus till kommersialisering. Det finns två anledningar till detta: Vi har efter TIM-projektets avslut i Danmark skrivit ramavtal med samtliga 9 kommuner. Detta bekräftar värdet av vår lösning. Vi har en skalbar och stabil lösning som är fullt kommersiell. Dokumenterat i TIM kommunernas slutrapport har vår lösning en leveranssäkerhet från MedimiSmart på 99,97 %
  Jan Andersson, vd MedicPen
  Jag är mycket nöjd med samarbetsavtalet. Kronans Droghandel Apotek är en viktig partner för oss i utrullningen av vår lösning för läkemedelsdispensering. Tack vare avtalet kommer vi att ha en effektiv lösning och många brukare som kan dra nytta av den kan få det.
  Jan Andersson, VD MedicPen
  MedicPens produkter är ett bra exempel på hur ny teknik kan underlätta och förbättra läkemedelsanvändningen för den enskilde brukaren och läkemedelshanteringen för omsorgspersonal.” Kronans Apotek har stor fokus på att ta fram nya sätt att distribuera läkemedel och det ska därför bli intressant att samarbeta med MedicPen i detta projekt och driva utvecklingen inom området framåt.
  Kronans Droghandel Apotek AB, Martin Belin Chef Recept och Tjänster