AstraZeneca väljer MediTelligence programvara för kommande läkemedelsprövning

AstraZeneca väljer MediTelligence programvara för kommande läkemedelsprövning PocketPharmas genombrott på marknaden! Förutom att detta är den största installationen av PocketPharma hittills, innebär detta att PocketPharma, i konkurrens, fått möjligheten att visa sin tekniska kompetens och användarvänlighet. Enligt bolagets VD, Mikael Leinsköld är detta PocketPharmas genombrott på marknaden. AstraZeneca har beslutat att använda PocketPharma för livskvalitetundersökning under 15 månader med start i maj 2000. AstraZeneca kommer att använda PocketPharma på ca 70 stycken center, fördelade i fem länder och på fyra olika språk. Totalt ca 650 patienter kommer att använda MediTelligence mobila system för datainsamling. PocketPharma PocketPharma är ett programsystem för rationalisering av läkemedelsprövningar. Det består av tre programmoduler, en för framtagning av prövningsformulär, en för övervakning under prövningens gång samt en mobil enhet som används av prövaren/patienten. En av PocketPharmas fördelar är att den väsentligt förkortar den kliniska prövningens tid för genomförande, samtidigt som den minimerar överföringsfel då all inmatning sker digitalt via mobila handenheter. Det möjliggör en tidigare introduktion på marknaden och ökar lönsamheten samt att marknaden och vården snabbare kommer i åtnjutande av läkemedel. AstraZeneca - först in i framtiden AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av de fem största läkemedelsföretagen i världen, med en försäljning inom området Healthcare på mer än 15 miljarder USD och med ledande marknadspositioner inom områdena mage/tarm, cancer, anestesi inklusive smärtbehandling, hjärta/kärl, centrala nervsystemet (CNS) och luftvägssjukdomar. MediTelligence AB (publ) utvecklar och marknadsför kunskapsbaserade programvaror för en internationell marknad. MediTelligence programvaror samlar in, sammanställer och analyserar information åt personal inom sjukvård och läkemedelsindustri. De används även av patienter i hemmiljö för att förenkla och ge säkerhet åt deras medicinering. All registrering sker papperslöst via mobila enheter som handdator eller s.k. WAP-telefon. MediTelligence ska under år 2000 genomföra en större nyemission och därefter ansöka om notering av bolagets aktier. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg med kontor i Stockholm. För mer info, ring: Agneta Robertsson, studieledare AstraZeneca AB (publ) 031-7761000 eller Mikael Leinsköld, vd MediTelligence AB (publ) 0705-284400, 031-7232040 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar