Siemens och MediTelligence samarbete ger mobila lösningar till Sveriges mest spridda journalsystem

Siemens och MediTelligence samarbete ger mobila lösningar till Sveriges mest spridda journalsystem. Siemens Health Services och MediTelligence tar tillsammans fram lösningar för att integrera Sveriges mest sålda journalsystem, Melior, till de handburna system som MediTelligence har utvecklat. De färdiga systemen kan levereras inom 2 månader. MediTelligence har utvecklat en samling applikationer för sjukvården och läkemedelsindustrin. Applikationerna används i handdatorer eller wap- telefoner, antingen direkt eller via Internet. Läkare och annan sjukvårdspersonal kan enkelt föra in uppgifter direkt hos patienten. Informationen överförs sedan trådlöst till sjukhusets journalsystem, till kollegor eller till nästa enhet i vårdkedjan. Informationen kan också länkas till ekonomisystem, patientbokningssystem med mera. SHS Health Services (SHS) är en division inom SHS-Elema AB som framgångsrikt har gjort sig känt som leverantör av IT-lösningar inom den svenska hälso- och sjukvårdssektorn. Melior Journal är ett elektroniskt patientjournal- och remisshanteringssystem för sjukvården. Melior har utvecklats i samverkan med vården och bygger på en dynamisk lösning med en termkatalog i grunden som möjliggör att systemet kan implementeras på olika typer av specialiteter inom ett sjukhus. SHS har idag en avtalsvolym som omfattar ca 50 procent av sjukhusverksamheten i Sverige. Gemensamt ser parterna en stora möjligheter med dessa mobila lösningar som förlänger SHS huvudprodukter ut i en handenhet att användas vid direktregistrering "vid sängkanten". Siemens-Elema AB utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinsk-teknisk apparatur, system och lösningar för röntgendiagnostik, intensivvård samt för diagnos och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar direkt för världsmarknaden. MediTelligence AB (publ) grundades 1996. MediTelligence utvecklar och marknadsför kunskapsbaserade programvaror för en internationell marknad. MediTelligence programvaror samlar in, sammanställer och analyserar information åt personal inom sjukvård och läkemedelsindustri. De används även av patienter i hemmiljö för att förenkla och ge säkerhet åt deras medicinering. All registrering sker papperslöst via en sk. PDA (handdator) som samlar in information, och kontinuerligt eller vid behov, uppdaterar en central databas via ett trådlöst nätverk. MediTelligence ska under år 2000 genomföra en större nyemission och därefter ansöka om notering av bolagets aktier. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg med kontor i Stockholm. För mer info, ring: Margret Olsson, Försäljningschef, Siemens Health Services 08-7307000 eller Mikael Leinsköld, vd MediTelligence AB 0705-284400, 031-7232040 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar