Boehringer Ingelheim och Medivir tecknar avtal

Boehringer Ingelheim och Medivir tecknar avtal om nytt antivirusmedel mot HIV/AIDS - MIV-310, en möjlig behandling av patienter med multiresistens - Boehringer Ingelheim och Medivir tillkännager idag att Medivir har utlicensierat sin innovativa anti-HIV substans MIV-310 till Boehringer Ingelheim. MIV-310 är en mycket potent hämmare av omvänt transkriptas och hör till gruppen nukleosidanaloger (NRTI). För närvarande befinner den sig i kliniska fas II studier. I motsats till konventionella nukleosidanaloger på marknaden visar prekliniska och kliniska resultat att MIV-310 har en unik aktivitet mot multiresistent HIV-1. Avtalet kan ge Medivir totalt 122 MEUR i upfront- och milestonebetalningar om alla delmål uppfylls. Medivir kommer också att erhålla en dubbelsiffrig royalty på försäljning av produkten. Boehringer Ingelheim får exklusiva globala marknadsrättigheter, utom de nordiska länderna, vilka behålls av Medivir. Boehringer Ingelheim kommer att ansvara för framtida läkemedels- och klinisk utveckling. Det finns för närvarande över 40 miljoner HIV/AIDS-positiva människor av vilka 1,4 miljoner finns i den industriella världen. En signifikant andel av dessa har läkemedelsresistent virus. En nyligen publicerad studie visar att 70 procent av patienterna i den industriella världen har virus resistent mot befintliga NRTI antivirala medel. "Att åter utlicensiera ett HIV-projekt är en viktig händelse för Medivir och ett bevis på vår framstående forskning inom polymerasområdet", säger Lars Adlersson, verkställande direktör för Medivir. "Det är glädjande att kunna ge nytt hopp till människor som lever med resistent HIV". "Vi är belåtna över att ha slutit detta avtal och ser fram emot MIV-310 samarbetet med Medivir", säger Dr Andreas Barner, medlem i Ledningsgruppen på Boehringer Ingelheim och ansvarig för Forskning & Utveckling och Medicin. "Tillsammans med den marknadsförda Viramune, en icke nukleosid polymerashämmare, och proteashämmaren tipranavir, för närvarande i klinisk fas III utveckling, kommer MIV-310 att komplettera Boehringer Ingelheims utvecklingsportfölj inom HIV-området". Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Corporation är ett av världens 20 ledande läkemedelsbolag. Med huvudkontor i Ingelheim, Tyskland, arbetar bolaget globalt via 156 filialer i 44 länder. Bolaget har cirka 32.000 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda bolaget varit engagerat i forskning, tillverkning och marknadsföring av produkter med stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicinen. År 2002 redovisade Boehringer Ingelheim en nettoomsättning på EUR 7.6 mdr och en femtedel av nettoomsättningen inom dess största affärsområde Receptbelagda mediciner användes till forskning och utveckling. Ytterligare information om Boehringer Ingelheim finns på website www.boehringer-ingelheim.com. Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Koncernen bestod fram till 1 juli 2003 av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och CCS-koncernen. Efter detta datum ägs CCS-koncernen av Segulah II L.P. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli 2003 noteras bolaget på Attract40 listan. I forskningsportföljen återfinns project mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, rheumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. I det första prekliniska steget, den explorativa verksamheten, finns ett tiotal aktiviteter. Det andra steget, identifiering av modellsubstanser, innehåller två projekt och i steg tre, optimeringsfasen, finns tre projekt. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. För information om Medivir se website www.medivir.com För ytterligare information vänligen kontakta: Boehringer Ingelheim GmbH: Medivir: Judith von Gordon Rein Piir CFO/IR Corporate Division Medivir Communications Tel: +46 8 546 831 00 eller Boehringer Ingelheim GmbH Mobiltel: +46 708 53 72 92 55216 Ingelheim/Germany Tel: +49 - 6132 - 773582 Fax: +49 - 6132 - 776601 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar