Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 * MIV-606 (numera RP-606) utlicensierades i februari till Reliant Pharmaceuticals * MV026048 utlicensierades i april till Roche * Positiva kliniska resultat för MIV-310 mot multiresistent HIV * Positiva prekliniska resultat för MIV-210 mot HIV och hepatit B samt cathepsin S inom immunologiska sjukdomar * Medivir och Paradigm Therapeutics ingick under december ett treårigt samarbetsavtal inom proteasforskning * Styrelsen utsåg i december Bo Öberg till VD med start den 1 januari fram till den 1 mars då Lars Adlersson tillträder som VD och koncernchef för Medivir * Extra bolagsstämma i december godkände personaloptionsprogram 2002/2007 * Resultat efter finansiella poster uppgick till -64,2 (-139,4) Mkr. Nettoomsättningen ökade till 256,3 (125,9) Mkr. * CCS ökade sin nettoomsättning till 153,3 (126,4) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 22,4 (16,4) MKr. Kommande informationstillfällen: Bolagsstämma kommer att hållas den 29 april 2003 Delårsrapport för första kvartalet 2003 publiceras den 29 april 2003. Delårsrapport för andra kvartalet 2003 publiceras den 9 juli 2003. Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. För ytterligare information kontakta: Bo Öberg, VD och koncernchef 08-5468 3100 Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor 08-5468 3123 eller 0708-537292 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag inom forskning och utveckling av läkemedel. Företaget är lokaliserat i Cambridge, England och Huddinge, Sverige. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd. och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB. Medivir är listat på Stockholmsbörsen sedan 1996. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS) och organ/transplantationsavstötning. Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. Medivirs prekliniska forskning innehåller ett antal projekt varav ett befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas, ett i och en på väg in i optimeringsfas samt ett i fasen för identifiering av modellsubstanser. Dessutom finns ett femtontal aktiviteter i explorativ verksamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00610/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00610/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar