GlaxoSmithKline och Medivir ingår licensavtal

GlaxoSmithKline och Medivir ingår licensavtal GlaxoSmithKline (GSK) och Medivir tillkännager idag att de har undertecknat ett licensavtal gällande MIV-210, en nukleosidanalog omvänd transkriptashämmare (NRTI-nucleoside reverse transcriptase inhibitor), vilken är i klinisk fas I-utveckling. GSK kommer primärt att fokusera på en vidareutveckling av MIV-210 för behandling av HIV. MIV-210 är aktiv mot HIV i både cellkultur och in vivo-modeller. In vitro-data visar att MIV-210 har en unik resistensprofil och har även aktivitet mot HIV- stammar som blivit resistenta mot andra NRTI som finns på marknaden. Tillgängliga data visar att substansen har en bra farmakokinetisk profil. Avtalet stipulerar att GSK kommer att betala upp till EUR 86m under förutsättning av att vissa delmål uppfylles. Av detta kommer GSK att betala EUR 6m omgående. Därutöver kommer GSK att betala royalties på produktens försäljning om den når marknaden. GSK blir ansvarig för läkemedelsutveckling och har globala marknadsrättigheter exkluderat de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige), vilka behålls av Medivir. "Vi är stolta över att MIV-210 har attraherat ytterligare en av världens ledande läkemedelsbolag att ingå samarbete. Det är vår förhoppning att en dag bidra till ett längre och bättre liv för personer som lever med alltmera resistent HIV", säger Lars Adlersson, Medivirs VD och koncernchef. "Vi är glada över att Medivir valt att samarbeta med GSK i utvecklingen av denna intressanta NRTI med dess unika in vitro-profil mot NRTI- resistent virus", säger Ken Batchelor, Senior Vice President, Metabolic & Viral Diseases Centre of Excellence for Drug Discovery på GlaxoSmithKline. I dagsläget finns det 40 miljoner HIV/AIDS-infekterade människor i världen, varav 1,4 miljoner i västvärlden. En stor andel av dessa uppvisar antiviral resistens. I en nyligen publicerad studie framkom att 70% av patienterna var resistenta mot behandling med NRTI. GlaxoSmithKline Ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag skapar förutsättningar för människor att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. För information om GlaxoSmithKline se website www.gsk.com Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som tar fram och utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd. och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB. CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Medivir är listat på Stockholmsbörsen sedan 1996. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. I det första steget av preklinisk läkemedelsforskning har Medivir ett tiotal aktiviteter i explorativ verksamhet. Det andra steget, identifiering av modellsubstanser, innehåller tre projekt. I steg tre, optimeringsfasen, finns ett projekt och två är på väg in. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. För information om Medivir se website www.medivir.se För ytterligare information vänligen kontakta Medivir Rein Piir, Finansdirektör och IR, 08-5468 3123 eller 0708-53 72 92 GlaxoSmithKline UK Media: Martin Sutton +44 (020) 8047 5502 David Mawdsley +44 (020) 8047 5502 US Media: Nancy Pekarek +1 (215) 751 7709 Mary Anne Rhyne +1 (919) 483 2839 Patricia Seif +1 (215) 751 7709 European Analyst/Investor: Duncan Learmouth +44 (020) 8047 5540 Anita Kidgell +44 (020) 8047 5542 Philip Thomson +44 (020) 8047 5543 US Analyst/ Investor: Frank Murdolo +1 (215) 751 7002 Tom Curry +1 (215) 751 5419 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar