GSK avslutar MIV-210-samarbete – Medivir genomför fas II prövning

Medivir meddelade idag att GlaxoSmithKline (GSK) har avslutat forskningsavtalet avseende HIV- substansen MIV-210, detta eftersom substansen inte visar den av GSK önskade profilen. Baserat på prekliniska resultat erhållna genom Medivir och GSKs arbete, inkluderande data rörande resistensprofilen för MIV-210, har Medivir beslutat att koncentrera den fortsatta utvecklingen av MIV-210 till behandling av HIV-patienter som utvecklat resistens mot dagens läkemedel. Medivir kommer att starta en fas IIa-studie på HIV-patienter som inte svarar som förväntat på sin behandling. Denna studie förväntas genomföras under 2005 till en beräknad kostnad mindre än 1MUSD. Resultaten från denna studie kommer att visa effekten av MIV-210 på dessa patienter, vars virus blivit resistent mot sedvanlig HIV-behandling. Denna patientgrupp utgör ett snabbt växande segment av HIV marknaden där befintliga behandlingsalternativ är bristfälliga. ”Vi har varit mycket nöjda med GSK som partner för MIV-210. GSKs omfattande prekliniska arbete har tillfört viktig information och värde till projektet. Baserat på nu tillgänglig information om substansen och HIV-marknaden har Medivir beslutat att fortsätta den kliniska utvecklingen av MIV-210 med högsta fart och mot nya kommersiella möjligheter” säger Medivirs VD Lars Adlersson. För vidare information, kontakta: Rein Piir, CFO/IR Telefon: +46 8 546 531 23 eller + 46 708-537292 För ytterligare information, vänligen se Medivirs hemsida, www.medivir.com

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar