Medivir AB ingår licens- och samarbetsavtal inom hepatit C-området

Medivir AB meddelade idag att man ingått ett licens- och samarbetsavtal inom området hepatit C (HCV) med Tibotec Pharmaceuticals Ltd., ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen. Målet för forskningssamarbetet är att ta fram och utveckla oralt aktiva hämmare av HCV-proteaset NS3/4A. Medivir har utvecklat nya serier av potenta HCV NS3/4A proteashämmare. Dessa HCV-hämmare visar antiviral effekt i ett cellbaserat test och har läkemedelslika egenskaper. Tibotec kommer att ansvara för den kliniska utvecklingen och marknadsföringen av dessa substanser och har fått exklusiva marknadsrättigheter i alla länder utom de nordiska, där rättigheterna behålls av Medivir. I andra länder än de nordiska kommer produkten att kommersialiseras av Tibotec, Ortho-Biotech eller Janssen Cilag, alla bolag inom Johnson & Johnson. Avtalet innebär att Tibotec vid avtalets ingående betalar 6,5 MEUR och senare betalar upp till 62 MEUR förutsatt att vissa i förväg specificerade mål framgångsrikt uppnås inom preklinisk forskning, klinisk utveckling och handläggning hos myndigheter. Förutom detta har Medivir rätt att erhålla en produkt som uppfyller vissa i förväg definierade kommersiella kriterier för marknadsföring i Norden, eller ytterligare en betalning, när vissa kliniska mål uppnåtts. Medivir kommer att få royalty på produktförsäljningen. Avtalet omfattar även forskningsbidrag. ”Vi är mycket nöjda med att inleda detta samarbete och ser det som bevis på Medivirs kompetens inom proteasforskningen. Hepatit C är det hetaste inom antivirusforskningen idag. Med detta samarbete tar Medivir ytterligare ett viktigt steg vidare på resan mot att bli ett lönsamt, integrerat läkemedelsbolag ” säger Medivirs VD Lars Adlersson. Hepatit C är en form av gulsot som orsakas av ett RNA virus (HCV). Enligt WHO är 3% av jordens befolkning smittad med HCV vilket betyder 200 miljoner personer. I USA är 1,8% av befolkningen smittad vilket utgör 3,9 miljoner personer. Västvärlden har idag ungefär 2 miljoner patienter med diagnosen hepatit C. I fler än 60% av fallen leder HCV-infektionen till långvarig sjukdom och handikapp. Den är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom, levertumörer och det vanligaste skälet till levertransplantation. HCV-marknaden domineras idag av interferonbaserade behandlingar som har begränsningar både vad gäller effekt och biverkningar. Marknaden väntas enligt Datamonitor växa snabbt från dagens 3,6 miljarder USD till 9 miljarder USD år 2010.

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar