Medivir och Peptimmune tillkännager EU-patent på användningar av cathepsin S

MEDIVIR OCH PEPTIMMUNE TILLKÄNNAGER EU-PATENT PÅ ANVÄNDNINGAR AV CATHEPSIN S Peptimmune, Inc. och Medivir tillkännagav i dag att ett europeiskt patent beviljats för användningar av cathepsin S-hämmare i terapeutiska formuleringar för att dämpa immunreaktioner. Det europeiska patentet, nr. 0912601 utfärdades 26 november 2003 och har titeln "SUPPRESSION OF IMMUNE RESPONSE VIA INHIBITION OF CATHEPSIN S" (dämpning av immunreaktioner genom hämning av cathepsin S). Peptimmune och Medivir utvecklar gemensamt lågmolekylära hämmare av cathepsin S. Tillsammans har företagen gjort stora framsteg och identifierat effektiva och selektiva enzymhämmare. Representativa föreningar har visat sig ha en effektiv och reversibel hämmande verkan i enzymatiska in vitro-analyser samt blockerar antigenberoende immunreaktioner i cellförsök. Vid oral administrering visar dessa föreningar god effekt när det gäller att förhindra autoimmun sjukdom i djurmodeller. Robert J. Carpenter, ordförande och VD för Peptimmune, säger att "Peptimmunes och Medivirs gemensamma program för cathepsin S-hämmare är inriktad på att utveckla en ny klass oralt tillgängliga läkemedel för att behandla reumatoid artrit, multipel skleros och andra autoimmuna sjukdomar samt allergier." Patentet licensierades exklusivt till Peptimmune från Massachusetts Institute of Technology och Brigham and Women's Hospital 5 maj 1997 och är nu en hörnsten i samarbetet mellan Peptimmune och Medivir. Cathepsin S-mekanismer har befunnits ha betydelse vid autoimmuna sjukdomar samt vid allergier och transplantationsavstötning. Cathepsin S-hämmare förväntas vara användbara vid behandling av olika tillstånd, bland annat typ 1-diabetes, lupus, artrit och multipel skleros. Bertil Samuelsson, Medivirs forskningschef: "Beviljandet av detta europeiska patent, som på bred bas omfattar tillverkning av läkemedel innehållande cathepsin S-hämmare för behandling av autoimmuna sjukdomar och allergier, ger oss ett starkt immateriellt skydd av det program som utvecklas av Medivir och Peptimmune." Om Peptimmune Peptimmune, Inc. är ett privatägt bioteknikföretag som utvecklar speciella immunterapier för behandling av autoimmuna sjukdomar och allergier. Dessa terapier är utformade för att vara säkrare och mer effektiva än de produkter som nu finns på marknaden. Peptimmunes terapier inriktar sig på att behandla autoimmuna sjukdomar och allergier genom att påverka kroppens immunreaktioner. Dessa sjukdomar behandlas i dagsläget oftast med icke-specifik immunsuppression, en metod som är förknippad med svåra biverkningar. Peptimmunes produkter är utformade för att hämma sjukdomsutvecklingen på ett selektivt sätt genom att endast neutralisera sjukdomsalstrande immunceller. Mer information finns på vår webbplats http://www.peptimmune.com. Om Medivir Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, Storbritannien. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli 2003 noteras bolaget på Attract40-listan. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, RA (reumatoid artrit), astma och MS (multipel skleros). Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två projekt befinner sig i fas I och ett i fas II. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. I optimeringsfasen finns tre projekt och i fasen för identifiering av modellsubstans finns två projekt. I det första prekliniska steget, den explorativa verksamheten, finns ett tiotal aktiviteter. För information se vår hemsida www.medivir.se För ytterligare information kontakta: Peptimmune Timothy Harris, Vice President, Business Development Tel +1 617-715-8009 Medivir Rein Piir, Finansdirektör/IR Tel +46 8 5468 3100 eller +46 708 53 72 92 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar