Medivir utlicensierar MIV-150 till Population Council

Medivir utlicensierar MIV-150 till Population Council MIV-150 har utlicensierats till Population Council i New York för att användas i en mikrobicid som avser att hindra HIV-smitta. Population Council har tidigare utvecklat Carraguard, en vaginal beredning (mikrobicid) som prövas av kvinnor i Afrika för att minska risken att smittas med HIV och för att hindra andra sexuellt överförda infektioner. Laboratorieförsök tyder på att en tillsats av MIV-150 till denna beredning väsentligt kan öka möjligheten att hindra HIV-smitta. MIV-150 är en icke-nukleosid hämmare av HIV polymeras och har tidigare varit utlicensierat till Chiron Corporation och där genomgått fas I- studier. Dessa visade att ett omfattande formuleringsarbete skulle behövas för att erhålla ett bra oralt upptag och MIV-150 återlämnades till Medivir. Den nya användningen i en vaginal mikrobicid är inte beroende av oral biotillgänglighet utan av förmågan hos MIV-150 att effektivt binda sig till det polymeras som finns i HIV och därmed inaktivera virus. Spridning av HIV är ett oerhört stort problem i Afrika och flera andra delar av världen. Omfattande försök att utveckla vaccin har ännu inte varit framgångsrika. En effektiv vaginal mikrobicid med skyddseffekt mot HIV-smitta skulle kunna bli ett viktigt hjälpmedel att skydda sig mot HIV för kvinnor i alla länder. Population Council, som är en organisation utan vinstintresse, kommer att ansvara för utveckling och kostnader för produkten. Medivir upplåter utan vederlag rätten att i utvecklingsländer använda MIV-150 i en vaginal mikrobicid. Till användning i andra länder har Medivir rätt till intäkter och på den nordiska marknaden har Medivir ensamrätt. Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Koncernen bestod fram till 1 juli 2003 av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och CCS-koncernen. Efter detta datum ägs CCS-koncernen av Segulah II L.P. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli 2003 noteras bolaget på Attract40 listan. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. I det första steget av preklinisk läkemedelsforskning har Medivir ett tiotal aktiviteter i explorativ verksamhet. Det andra steget, identifiering av modellsubstanser, innehåller tre projekt. I steg tre, optimeringsfasen, finns ett projekt och två är på väg in. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. För information om Medivir se website www.medivir.com För ytterligare information vänligen kontakta: Rein Piir, CFO/IR Medivir 0708-53 72 92 Bo Öberg, VP R&D Strategic Planning Medivir 0708-98 64 40 The Population Council Population Council är en internationell icke-vinstdrivande organization som bedriver forskning inom tre områden; biomedicine, social forskning och hälsovård. Denna forskning - och den information den producerar - medverkar till att ändra på människors sätt att tänka på problem relaterade till reproduktiv hälsa och folkökning. Organisationens forskning förändrar människors liv. Population Council har utvecklat de tre stora produkterna för födelsekontroll; kopparspiralen, Norplant® och Mirena®. För information om Population Council se website www.popcouncil.org ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT01290/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar