Medivirs delårsrapport 1 jan-30 sep 2003

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2003 · Medivir ingick i juli ett licensavtal med Boehringer Ingelheim för MIV-310. CCS koncernen avyttrad till Segulah II L.P. per 1 juli 2003 för 210 MSEK. · Medivir ingick i juli ett licensavtal med Population Council för MIV-150. Mediviraktien är sedan 1 juli noterad på Attract40-listan. · Nettoomsättningen uppgick till 148,2 (208,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (-26,7) MSEK och resultat per aktie till 0,27 (-3,16) SEK. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3123 eller 0708-537292 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00770/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00770/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar