Medivirs kvartalsrapport 1, 2003

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2003 · Positiva resultat för MIV-210 i pågående fas I studie. · Ökade möjligheter för cathepsin S hämmare. · Framgångar i de explorativa aktiviteterna i preklinisk forskning har lett till flera nya projekt. · Lars Adlersson tillträdde som VD och koncernchef för Medivir den 1 mars. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -38,6 (2,8) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 43,4 (86,6) MSEK. · CCS ökade sin nettoomsättning till 42,1 (35,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,8 (3,1) MSEK. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor 0708-537292 KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bolagsstämma hålls den 29 april 2003. Delårsrapport för andra kvartalet 2003 publiceras den 9 juli 2003. Delårsrapport för tredje kvartelet 2003 publiceras den 23 oktober 2003. Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som tar fram och utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd. och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB. CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Medivir är listat på Stockholmsbörsen sedan 1996. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. I det första steget finns ett tiotal aktiviteter i explorativ verksamhet. Det andra steget, identifiering av modellsubstanser, innehåller tre projekt. I steg tre, optimeringsfasen, finns ett projekt och två är på väg in. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar