Medivirs MIV-210 in i fas I multidosstudie

Medivirs antivirala substans MIV-210 mot HIV och hepatit B går in i en fas I multidosstudie En fortsättning av den kliniska fas I studien med upprepad dosering av den antivirala substansen MIV-210 i friska frivilliga människor har nu startat. Studien, som genomförs i Storbritannien, väntas vara slutförd under andra halvåret 2003. Studiens mål är att fortsatt säkerställa substansens säkerhet, nu efter upprepad oral dosering samt att vidare undersöka dess goda orala biotillgänglighet och farmakokinetiska egenskaper. Detta görs för att bestämma doseringsnivåer inför fas II- prövningar. MIV-210 är en polymerashämmare som är effektiv både mot multiresistent HIV-1 och hepatit B (HBV) in vitro och in vivo. I planerna för substansen ingår kliniska fas II-studier i både HIV- och hepatit B- patienter. Medivir har även en annan substans mot multiresistent HIV-1, MIV-310 (alovudine), som befinner sig i klinisk fas II. MIV-210 och MIV- 310 har visat synergistiska effekter mot HIV-1 in vitro. Det finns fler än 1,5 miljoner HIV/AIDS patienter i västvärlden och en betydande del av dessa har läkemedelsresistenta HIV-stammar. Antalet patienter med multiresistent HIV ökar snabbt och det finns ett stort behov av nya antivirala läkemedel. Nuvarande HIV-behandlingar innehåller kombinationer av flera antivirala medel från olika klasser med varierande resistensprofiler. MIV-210 har in vitro visat sig hämma HIV-1 stammar som är resistenta mot andra polymerashämmare. Försäljningen av polymerashämmare mot HIV-1 nådde 3,5 miljarder USD år 2001. Fler än 350 miljoner människor i världen har kronisk hepatit B. Av dessa finns 5-6 miljoner i västvärlden och cirka 100 miljoner i Kina. Förhållandevis få patienter behandlas men antalet ökar kraftigt allt eftersom nya antivirala medel lanseras. Uppkomsten av HBV-stammar resistenta mot nuvarande terapier ökar behovet av nya läkemedel. Försäljningen av läkemedel mot hepatit B uppgick under år 2001 till cirka 0,6 miljarder USD trots deras begränsade effekt. För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Öberg, VD, Medivir, 08- 5468 3100 eller Rein Piir, Finansdirektör/IR, Medivir, 0708- 53 72 92 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag inom forskning och utveckling av läkemedel. Företaget är lokaliserat i Cambridge, England och Huddinge, Sverige. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd. och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB. Medivir är listat på Stockholmsbörsen sedan 1996. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS) och organ/transplantationsavstötning. Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. Medivirs prekliniska forskning innehåller ett antal projekt varav ett befinner sig i sen preklinisk utveckling och ytterligare tre befinner sig eller är på väg in i optimeringsfas. Dessutom finns ett tiotal aktiviteter i explorativ verksamhet. För ytterligare information om Medivir, se bolagets hemsida: www.medivir.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00390/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar