Medivirs samarbetspartner Peptimmune har erhållit 41,2 MUSD

MEDIVIRS SAMARBETSPARTNER PEPTIMMUNE HAR ERHÅLLIT 41,2 MUSD FRÅN INVESTERARE STORA UTVECKLINGSRESURSER FÖR GEMENSAMT CATHEPSIN S-HÄMMARPROJEKT Det amerikanska bioteknikbolaget Peptimmune har tillförts 41.2 MUSD från amerikanska investerare. Detta medför ökade resurser för Medivirs och Peptimmunes gemensamma cathepsin S-hämmarprojekt att driva projektet mot klinisk utvecklingsfas. Cathepsin S är ett proteas som har en central funktion i immunologiska processer och autoimmuna sjukdomar. Medivir har utvecklat potenta substanser som selektivt hämmar cathepsin S och som har visat på effekt i djurmodeller mot bl.a. reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Medivir har flera patentansökningar för substanser som hämmar cathepsin S och Medivir och Peptimmune äger gemensamt patenträttigheten till cathepsin S som mål för utveckling av läkemedel mot immunsjukdomar. För ytterligare information vänligen kontakta: Rein Piir, Finansdirektör/IR, Medivir, 08-5468 31 00 eller 0708- 53 7292 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag inom forskning och utveckling av läkemedel. Företaget är lokaliserat i Cambridge, England och Huddinge, Sverige. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd. och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB. Medivir är listat på Stockholmsbörsen sedan 1996. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS) och organ/transplantationsavstötning. Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. Medivirs prekliniska forskning innehåller ett antal projekt varav ett befinner sig i sen preklinisk utveckling och ytterligare tre befinner sig eller är på väg in i optimeringsfas. Dessutom finns ett femtontal aktiviteter i explorativ verksamhet. För ytterligare information om Medivir, se bolagets hemsida: www.medivir.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar