VD-skifte på Medivir

VD-skifte på Medivir Jonas Frick, VD för Medivir sedan börsintroduktionen 1996, kommer att lämna sitt uppdrag för att tillträda en position som Senior Partner inom Scandinavian Life Science Ventures, en nyskapad Venture Capital fond. Processen att utse en efterträdare kommer att inledas omgående. Jonas Frick kvarstår i sina uppgifter under uppsägningstiden 6 månader. Under den första fasen efter börsintroduktionen har Medivir utvecklats till ett större europeiskt bioteknikföretag dels genom organisk tillväxt och framgångsrik extern rekrytering i Huddinge, dels förvärv av ett forskningsföretag i Cambridge, England. Forskningen var till en början fokuserad på medel mot virussjukdomar. De ursprungliga teknikplattformarna har väsentligt utvecklats och breddats med ett nytt unikt innehåll. Arbetet innefattar nu även andra stora sjukdomsområden där Medivir tillämpar sin speciella kompetens inom proteas- och polymerasområdena. Kommersiellt har Medivir haft framgångar särskilt under de senaste 24 månaderna. Ett flertal nya samarbetsavtal har ingåtts med olika partners. Dessa beräknas under 2002 medföra intäkter om cirka 100 miljoner kronor genom olika delbetalningar. En första produktintroduktion på marknaden kan äga rum omkring 2005. Under förutsättning att Medivirs idag utlicensierade projekt utvecklas till färdiga läkemedel kan betalningarna uppgå till totalt cirka 700 miljoner kronor på basis av dessa avtal. Royalty på försäljning tillkommer. Ytterligare diskussioner pågår med eventuella partners för andra av företagets projekt. Mot denna bakgrund förbereder Medivir för nästa utvecklingsfas. Styrelsen har förstärkts och erfarenheter från internationell forskningsdriven läkemedelsindustri samt finansiering har tillkommit. Jonas Frick, säger: "Riskkapitalmarknaden har alltid fascinerat mig och mitt intresse har ökat genom börsintroduktionen och vår första och enda nyemission liksom genom styrelsearbete i mindre företag. Jag har fått ett mycket bra erbjudande som jag beslutat acceptera. Jag har haft sex oerhört givande år och framtiden för Medivir ser ljus ut. Tillsammans med alla medarbetare har jag och min internationellt slagkraftiga ledningsgrupp byggt ett av Europas intressantaste forskningsföretag. Vi har idag en rik projektportfölj, fler partners än någonsin och fler på gång." Styrelsens ordförande, Anders Vedin, säger: "Jag har just uttryckt styrelsens och min stora uppskattning av Jonas som person och tackat honom för hans energi, initiativförmåga och alla de insatser som medverkat till att göra Medivir till vad det är idag. Det är i regel inte möjligt att hitta ett idealiskt tillfälle, när någon vill lämna och som passar alla, men jag och Jonas konstaterar tillsammans, att läget för Medivir gör, att tidpunkten nu ändå kan vara rimlig. Vi önskar Jonas lycka till i hans nya uppgifter och fokuserar på Medivirs egna prioriteter, nya samarbeten och att utnämna en efterträdare på VD-posten." För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Vedin Styrelseordförande Medivir, telefon: +46 8 608 3100 eller Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter, telefon +46 8 608 3123 Jonas Frick, VD och koncernchef, telefon + 46 8 608 3117 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar