Beslut vid Mekonomens ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Mekonomens ordinarie bolagsstämma Vid Mekonomens bolagsstämma idag fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2002. Stämman fastställde vidare utdelningen, enligt styrelsens förslag, till 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen blir den 13 maj 2003 och utdelningen beräknas utbetalas genom VPCs försorg den 16 maj 2003. Styrelse och revisorer Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Börje Bengtsson, Gunnar Ekdahl, Ingemar Fraim, Leif Möller och Owe Andersson. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Börje Bengtsson till ordförande i den nya styrelsen. Revisionsföretaget Deloitte & Touche AB omvaldes fram till ordinarie bolagsstämma 2007. Ändring av bolagsordning Aktiesplit I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ändra bolagsordningen innebärande en split av aktien i relation 2:1, vilket innebär en uppdelning av varje gammal aktie i två nya aktier. Aktiens nominella belopp halveras från 10 till 5 kronor. Som avstämningsdag för verkställande av split fastställdes den 5 juni 2003. Aktien kommer att handlas och noteras efter split från och med den 3 juni 2003. Övriga ändringar Vidare fattades beslut att ändra bolagsordningen med avseende på aktiekapitalets storlek och kallelse till stämma, i enlighet med styrelsens förslag. Bemyndigande om nyemission Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 1 400 000 aktier (efter split) av serie B. Utförsäljning av minoritetsandelar i dotterbolag Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en utförsäljning av minoritetsandel, max 25 procent, i 19 stycken av Mekonomens idag helägda butiksbolag i Sverige och Norge. Delårsrapport för perioden januari-mars 2003 publicerades tidigare idag. För mer information vänligen kontakta: Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. Se även mekonomen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01360/wkr0002.pdf

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.

Prenumerera

Dokument & länkar