Bokslutskommuniké januari – december 2006

• Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 629,6 (611,1) MSEK. Intäkterna för perioden ökade med 5,0 procent till 2 449,8 (2 333,4) MSEK.

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 81,6 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 74,1 (40,8) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 220,1 (169,5) MSEK. Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet ökade till 11,8 (6,7) procent och för perioden till 9,0 (7,3) procent.

• Inga icke operativa poster har belastat det fjärde kvartalet. Icke operativa kostnader om totalt 41,2 (11,9) MSEK har belastat perioden. Justerat för dessa kostnader var rörelsemarginalen 10,7 (7,8) procent.

• Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till 46,3 (33,2) MSEK och periodens till 140,2 (117,6) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick för fjärde kvartalet till 1,53 (1,14) SEK och för perioden till 4,28 (3,61) SEK.

• Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 3,00 kr (1,15) baserat på årets resultat och därtill en extra utdelning om 7,00 kr (2,10) per aktie.

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.

Prenumerera

Dokument & länkar