Delårsrapport för perioden 2000-01-01 - 2000-03-31

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2000-01-01 - 2000-03-31 * Koncernomsättningen ökade med 14,4% till 169 mkr. (147). * Resultatet efter skatt uppgick till 12,9 mkr. (10,5) * 13 nya butiker etablerade i Norge Koncernomsättningen ökade med 14,4% till 169 mkr. (147) Resultat efter skatt uppgick till 12,9 mkr. (10,5) 1999-10-01 förvärvades 70% av de tidigare samarbetande Primexxabutikerna i storstockholmsområdet och 100% av aktierna i fastighetsbolaget Bileko Konsult AB. För att illustrera detta har en proformaredovisning tagits fram. I Resultaträkningen nedan jämförs detta kvartals utfall både mot det faktiska utfallet och utfall mot proformaredovisningen. Mer detaljerad information om proformaredovisningen finns på sidan 27 i prospektet "Inbjudan till förvärv av aktier i Mekonomen AB (publ)". För proforma 1999-03-31 redovisas endast Resultaträkning. Försäljning per geografisk marknad, januari - mars Proforma 2000-03 1999-03 % Sverige 149 133 12,0 Norge 20 15 36,0 169 147 14,4 Mekonomenkoncernen bedriver försäljning av bilreservdelar och biltillbehör på den svenska och, från och med 1999, den norska marknaden. Koncernen är en väl fungerande "Integrated Supply Chain" med en grossistverksamhet som levererar till 120 (102) detaljistbutiker varav 15 (1) i Norge. Butikerna köper ca 70% av sitt varubehov från Mekonomen Grossist AB med centrallager i Strängnäs. Årtusendets första kvartal har kännetecknats av en fortsatt hög aktivitet, framförallt i Norge där 13 nya Mekonomen-butiker etablerats. Av de nu totalt 15 norska butikerna är 7 ägda och 8 samarbetande. Start up- kostnaderna, ca 2 mkr, för dessa butiker har belastat första kvartalet. Nystartade och förvärvade butiker i Sverige. På den svenska marknaden har två nya butiker startats i Järfälla respektive Västerås. Dessutom har en samarbets-partner i Göteborg öppnat en filialbutik. 2000-01-01 förvärvades samtliga aktier i de tidigare samarbetande butikerna i Trollhättan och Vänersborg. Samtidigt förvärvade fastighetsbolaget Bileko Konsult AB den fastighet i Trollhättan där butiken bedriver sin verksamhet. Lönsamheten , angiven som Rörelsemarginal, är oförändrad mot föregående år, 11,3. Uppstartningskostnaderna i Norge kompenseras av en ökad lönsamhet i den svenska grossiströrelsen. Resultat per aktie, inklusive utgivna konvertibler, uppgår till 2,30 kr (1,90 kr). Likviditet Koncernens likvida situation är god trots en viss nedgång på grund av förvärv och etablering av nya butiker både i Sverige och Norge. Kassa och bank är 66 mkr. mot 91 mkr. vid årsskiftet. Den 21 maj erhöll bolaget 193 mkr från nyemissionen. Investeringar Förvärv och nyemission i de norska bolagen uppgår till 9 miljoner NOK. Förvärv av svenska bolag uppgår till 10,5 mkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7 mkr. i koncernen. Genomsnittligt antal anställda är 454, varav 58 arbetar i de norska bolagen. Händelser efter 2000-03-31. Under perioden 2 - 10 maj pågick teckning av bolagets aktier enligt bolagets erbjudande om försäljning och nyemission av aktier. Överteckningen blev tre gånger. Första noteringsdag på OM Stockholmsbörsens O-lista blir 29 maj 2000. I Norge var den 10 april den stora invigningsdagen för de nya Mekonomenbutikerna. Rapporttillfällen. Delårsrapporten januari - juni 2000 2000-08-16 Delårsrapporten januari - september 2000 2000-11-17 Stockholm 2000-05-24 Ingemar Fraim Verkställande direktör Frågor besvaras av Ingemar Fraim eller ekonomichef Bengt Holm, på telefon 08-464 00 00. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Mekonomen AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.

Prenumerera

Dokument & länkar