Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2002 * Rörelsens intäkter första halvåret ökade 15,6 procent till 590,3 (510,3) Mkr * Rörelseresultatet ökade med 41,0 procent till 60,5 (42,9) Mkr * Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (8,4) procent * Resultat efter finansnetto uppgick till 61,5 (46,4) Mkr * Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 5,62 (3,87) kr * Efter periodens slut förvärvades Danmarks ledande bildelskedja A. Østergaard A/S, vilket ökar koncernens omsättning med cirka 50 procent ANDRA KVARTALET Rörelsens intäkter uppgick till 320,1 Mkr, en ökning med 15,9 procent mot föregående år (276,2). Rörelseresultatet uppgick till 37,3 (26,6) Mkr och rörelsemarginalen för det andra kvartalet ökade till 11,7 (9,6) procent. FÖRSTA HALVÅRET Rörelsens intäkter för första halvåret ökade med 15,6 procent till 590,3 (510,3) Mkr. Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 60,5 (42,9) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (8,4) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 61,5 (46,4) Mkr. Den norska verksamheten uppvisade ett resultat om 5,5 (1,0) Mkr under det första halvåret. Överflyttningen av den norska grossistverksamheten till Sverige fortsätter, vilket innebär att personalstyrkan kan reduceras i Norge med elva personer. Huvuddelen av denna neddragning är verkställd under kvartal två. Rörelsen i Norge bedöms nu vara stabil med god tillväxt och stigande lönsamhet. Vinst per aktie, efter full utspädning, uppgick till 5,62 (3,87) kr för perioden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar