Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2001 * Rörelsens intäkter för januari till september ökade 38,0 procent till 794,1 Mkr (575,3) * Rörelseresultatet uppgick till 65,9 Mkr (58,7) * Resultat efter finansnetto uppgick till 71,6 Mkr (57,9) * Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (10,2) * Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 5,66 kr (5,70) * Antalet butiker i koncernen uppgår till 90. Antalet butiker i Mekonomenkedjan uppgår till 138. * Nytt marknadssegment - Däck och färdiga hjul i alla butiker * Nya leverantörsavtal - Luna och Bosch TREDJE KVARTALET Försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet har varit fortsatt god. Rörelsens intäkter uppgick till 283,8 Mkr, en ökning med 37,8 procent mot föregående år (205,9). Rörelseresultatet uppgick till 23,0 Mkr (25,0) och rörelsemarginalen för det tredje kvartalet uppgick till 8,1 procent (12,1). Avvecklingskostnader för tre svenska butiker uppgick till 1,2 Mkr (0). Den norska verksamheten har belastat resultatet med 3,0 Mkr (1,9). Under det tredje kvartalet har den svaga kronkursen påverkat rörelseresultatet negativt. Däremot har en generell prishöjning genomförts under november. JANUARI - SEPTEMBER Rörelsens intäkter för perioden ökade med 38,0 procent till 794,1 Mkr (575,3). Av ökningen svarade förvärv för 22,1 procentenheter (24,7). Kursvinster i kundfordringar på de norska dotterbolagen uppgick till 3,6 (0) Mkr och redovisas som övriga rörelseintäkter. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 65,9 Mkr (58,7) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (10,2). Koncernens resultatet efter finansnetto uppgick till 71,6 Mkr (57,9). Den norska verksamheten uppvisade ett negativt rörelseresultat om 7,9 Mkr (6,3) under de första nio månaderna. Den norska rörelsen förväntas ge ett positivt rörelseresultat från och med år 2002. Vinst per aktie, efter full utspädning, uppgick till 5,66 kr (5,70) för perioden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00880/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00880/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.

Prenumerera

Dokument & länkar