Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari - september 2002 *Rörelsens intäkter för årets första nio månader ökade 27,2 procent till 1 010,2 (794,1) Mkr, varav 16,8 procentenheter är organisk tillväxt *Rörelseresultatet ökade med 58,1 procent till 104,2 (65,9) Mkr *Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (8,3) procent *Resultat efter finansnetto uppgick till 102,8 (71,6) Mkr *Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 9,19 (5,66)kr *Extraordinär nedskrivning av goodwill om 4,6 Mkr *Under perioden förvärvades Danmarks ledande bildelskedja A. Østergaard A/S. Stockholm den 5 november 2002 Mekonomen AB (publ) Owe Andersson Verkställande direktör För ytterligare information, se vår hemsida mekonomen.se Frågor besvaras av VD Owe Andersson, telefon 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 owe.andersson@mekonomen.se Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE RAPPORTDATUM Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 avges den 18 februari 2003 Delårsrapport januari-mars 2003 avges den 8 maj 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 avges den 13 augusti 2003 Delårsrapport januari-september 2003 avges den 5 november 2003 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 avges i februari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar