Inbjudan till telefonpresentation halvårsrapport 2019

Mekonomens halvårsrapport för 2019 offentliggörs fredagen den 23 augusti klockan 07:30. En telefonpresentation hålls samma dag klockan 10:00. Telefonkonferensen hålls på engelska.

Mekonomens VD och koncernchef Pehr Oscarson och CFO Åsa Källenius kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt från 08:00 den 23 augusti på www.mekonomen.com under Investerare/Analytikerpresentationer.

Klicka på denna länk för att registrera ditt deltagande i den engelskspråkiga konferensen.

Den engelskspråkiga konferensen finns sedan tillgänglig för avlyssning på vår hemsida www.mekonomen.com under Investerare/finansiella rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00