Mekonomen genomför förvärvet av Nordic Forum Holding

I samband med att Mekonomen den 6 juli 2018 kommunicerade det ingångna avtalet om förvärv av bildelskedjorna FTZ[1] och Inter-Team[2] av Hella[3], meddelades även att framtida förvärv av Nordic Forum Holding[4], som en separat transaktion, skulle kunna komma att ske i senare skede. Mekonomen har nu genomfört förvärvet av Nordic Forum Holding från Hella. Förvärvet är inte av väsentlig betydelse för Mekonomen.

Avtalet mellan Mekonomen och Hella omfattade, utöver förvärv av bolagen FTZ och Inter-Team, att Mekonomen på vissa villkor skulle kunna komma att förvärva Nordic Forum Holding, holdingbolag för FTZ och Inter-Team. Förvärvet av holdingbolaget har genomförts i syfte att fullfölja avtalet och är inte av väsentlig betydelse för Mekonomen.

Nordic Forum har ingen aktiv verksamhet efter 2018 och kommer inte att användas i sin tidigare roll som holdingbolag eller kommersiell motpart för sina dotterbolag, förvärvet är endast en praktisk följd av de tidigare förvärven.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB
Tel +46 (0)8-464 00 00, E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com
Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Tel +46 (0)8-464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IR-chef Mekonomen AB
Tel +46 (0)8-464 00 00, E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ, Inter-Team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen grossistverksamhet, med fler än 460 butiker och över 3 400 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.


[1] FTZ Autodele & Værktøj A/S (”FTZ”).

[2] INTER-TEAM Sp.z.o.o. (”Inter-Team”).

[3] HELLA Holding International GmbH (”HELLA”).

[4] Nordic Forum Holding A/S (”Nordic Forum Holding”). Dotterbolagen Hellanor A/S och UCANDO GmbH ingår inte i förvärvet.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.