Mekonomen Group satsar på tung verkstadsutrustning i Norge

Verkstadskoncernen Mekonomen Group utökar den norska verksamheten och satsar på tung verkstadsutrustning. Affären startas upp under första halvan av 2016 och riktar sig till fordonsverkstäder på den norska marknaden.

Efter MECA:s förvärv av Opus Equipment under juli 2015 blev tung utrustning en ny affär för Mekonomen Group. Affären startades upp i Sverige under hösten 2015 och tas nu vidare till den norska marknaden. Satsningen innebär ett komplett rikstäckande försäljnings- och servicenät för tung verkstadsutrustning i Norge. Målet är att attrahera verkstäder bland de över 900 franchiseverkstäder som finns inom Mekonomen Group i Norge, men också bland övriga verkstäder på marknaden.

- Vi har haft en framgångsrik uppstart av affären i Sverige och ser stor potential på den norska marknaden. Redan idag är vi verksamma inom tung utrustning i mindre och utspridd omfattning. Genom att samla ihop affärerna och addera den kompetens som finns inom Opus Equipment kommer vi att ha ett unikt heltäckande erbjudande till alla fordonsverkstäder i Norge, Säger Pehr Oscarson, vd MECA Scandinavia

Bjørnar Fjeld rekryteras som vd för de två norska sälj- respektive servicebolagen som startas upp för att driva affären. Bjørnar har tidigare arbetat på Bosch och kommer senast från Automotek som säljer verktyg och förbrukningsmaterial till verkstäder i Norge.

- Bjørnar har en mycket bred erfarenhet av produkter, leverantörer och inte minst kunder genom sitt långvariga arbete i Bosch där han ofta arbetade med de norska bolagen inom Mekonomen Group. Vi ser fram emot att arbeta med honom inom detta viktiga strategiska område, säger Frank Bekken (vd Mekonomen Norge), Morten Birkeland (vd Sørensen og Balchen) och Torhild Barlaup (vd MECA Norge) i ett gemensamt uttalande

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Larsson. Vice vd Mekonomen Group
Telefon: +46 (0) 8-464 00 00
mail: marcus.larsson@mekonomen.se

Pehr Oscarson, vd MECA Scandinavia
Telefon: +46 (0) 40 671 60 60
mail: pehr.oscarson@meca.se

Taggar: