Nettoomsättningen i oktober ökade med 72,1 procent

Report this content

Nettoomsättningen i oktober ökade med 72,1 procent Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 165,4 Mkr för oktober månad, vilket är en ökning med 72,1 procent jämfört med samma månad föregående år (96,1). Omsättningen för de tio första månaderna uppgick till 1 170,6 Mkr, en ökning med 32,0 procent (886,6). oktober 2002 oktober 2001 Nettoomsättning 165,4 96,1 jan-okt 2002 jan-okt 2001 Nettoomsättning 1 170,6 886,6 Rättelse Tillväxtfördelningen blev felaktigt angiven i Mekonomens delårsrapport för perioden januari - september. Den totala tillväxten uppgick som rapporterat till 27,2 procent för perioden. Dock skall den korrekta fördelningen vara 11,1 procentenheter organisk tillväxt och 16,1 procentenheter via förvärv, varav Danmark står för merparten. Av ökningen på 32,0 procent för perioden januari - oktober är 12,2 procentenheter hänförligt till organisk tillväxt och resterande 19,8 procentenheter till förvärv. Mekonomen kommer fortsättningsvis att rapportera tillväxtfördelningen kvartalsvis i likhet med tidigare. För mer information vänligen kontakta: Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. Se även mekonomen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00310/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar