Norska konkurrensmyndigheten har beslutat om fortsatt utredning om Mekonomens förvärv av Meca

Det norska Konkurransetilsynet har beslutat om att fortsätta utreda Mekonomens förvärv av bildelskedjan Meca. Mekonomen ingick avtal om förvärv av Meca den 12 oktober 2011. Meca är en välkänd bildelskedja med god ställning i Sverige och Norge.

Konkurransetilsynets beslut innebär att de behöver mer tid för att utvärdera transaktionen, men innebär inte att de ännu tagit ställning i frågan. Mekonomen har inlett en dialog med Konkurransetilsynet för att klargöra vilken ytterligare information som behövs för att fatta ett beslut i ärendet.

 
För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef i Mekonomen AB.
Telefon: +46 (0) 8-464 00 00.

Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB.
Telefon: +46 (0) 8-464 00 00.

Mekonomen AB (publ). Org. nr: 556392-1971, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. Telefon: +46 (0) 8-464 00 00. Fax: +46 (0) 8-464 00 66.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2012.

 

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, med mer än 300 butiker och mer än 1600 verkstäder under Mekonomens varumärken.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar