Omsättningen i september ökade med 37,8 procent

Report this content

Omsättningen i september ökade med 37,8 procent Mekonomenkoncernen redovisar en omsättning om 78,3 Mkr för september månad, vilket är en ökning med 37,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (56,8). Av ökningen svarar förvärv för 30,3 procent. Omsättningen för årets första nio månader uppgick till 575,2 Mkr, en ökning med 21,0 procent (475,3). Av ökningen svarar förvärv för 17,8 procent. Utfall Utfall september 2000 september 1999 Omsättning 78,3 56,8 jan-sep 2000 jan-sep 1999 Omsättning 575,2 475,3 För mer information vänligen kontakta: Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige och Norge. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. Se även www.mekonomen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00280/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar