Alla Stockholms elever kopplas ihop i stort datanät

Alla Stockholms elever kopplas ihop i stort datanät Senast i december 2002 kommer 80 000 elever i Stockholms stad att vara ihopkopplade till ett av världens största datanät i sitt slag. När förstaklassarna börjar skolan får de sina egna användar-ID. Samma användar-ID följer dem under hela skolgången. Om eleven byter skola inom Stockholms stad kan hon eller han logga på precis som vanligt på den nya skolan och få upp sin vanliga skärmbild och de egna mapparna. - Eleverna får framförallt ett bra pedagogiskt verktyg och de barn som inte är gynnade med pc hemma får en chans att lära sig IT, säger Kjell Jansson, tekniskt ansvarig för projektet på Stockholm stad. Äppelviksskolan i Bromma är redan uppkopplad. Ungefär 180 skolor kommer att vara med i nätverket före utgången av år 2002. - För eleven ser allt ut att finnas på skrivbordet och i den "egna" datorn. Men egentligen slussas alla skolarbeten vidare till en central serverpark i Stockholm med ett 80-tal servrar, säger Ulf Bild från Merkantildata som levererat tekniken och som kommer att svara för det löpande underhållet. - De flesta elever har ju pc hemma i dag och kan inte skolan motsvara kraven i IT-samhället blir den mossig. Det är en fråga om skolans status, säger Ulf Bild. Enhetlig standard och garanterad support väntas leda till att den IT- baserade undervisningen i skolorna i Stockholms stad tar fart. - En lärare ska kunna hålla sina lektioner utan att behöva tänka på tekniken, vi vill att lärarna ska känna sig så trygga med datorerna att de vågar köra igång den datorbaserade undervisningen, säger Ulf Bild. Även supporten sker enligt ny teknik. En övervakningscentral hos Merkantildata i Malmö känner av om något är fel med någon dator på en Stockholmsskola. Ett larm skickas då till en tekniker i Malmö som på distans kan rätta till felen. - I dag kan teknikerna sköta allt på distans förutom en hårdvarukrasch. De kan starta om maskiner, installera program och justera programvarufel, säger Ulf Bild. - Om det kommer ut en ny version av ett program skickar vi ut det centralt till alla elever samtidigt. Därför kommer de att slippa vardagstrassel med till exempel olika versioner av ordbehandlingsprogrammet Word som inte "talar med varann", säger Ulf Bild. För ytterligare information, kontakta Ulf Bild Marknadschef på Merkantildata Services, Telnr: 031-89 65 54, mobilnr: 0709-51 06 10, e-post: ulf.bild@merkantildata.se Kjell Jansson teknisk ansvarig på Stockholms stad, Telnr: 08-508 29 514, e-post: kjell.jansson@stadshuset.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/28/20000526BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/28/20000526BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar