Bredband i glesbygden på rätt sätt sparar miljoner

Bredband i glesbygden på rätt sätt sparar miljoner Flera kommuner i Västerbottens län sparar miljoner på att bygga ny infrastruktur på "rätt sätt". Vindeln och Lycksele Kommun bygger ett höghastighetsnätverk med radiolänk till en tredjedel av vad det skulle kosta att investera i bredband på traditionellt vis som att gräva ner egna kablar i marken. Hushållen, näringslivet och den offentliga verksamheten i kommunerna får nu, på ett mycket ekonomiskt fördelaktigt sätt, tillgång till ett nätverk med mycket hög kapacitet som är flexibelt och lätt utbyggbart. Vindelns och Lycksele kommun har köpt ett trådlöst nätverk av Merkantildata till ett värde av 4,6 miljoner. Kommunerna, landstinget, deras näringsliv och invånare får därmed tillgång till ett nät med mycket stor kapacitet, 36 Mbit/s mellan de befintliga stadsnäten och vissa byar utanför tätorterna. " Målet med vår satsning är att alla orterna i kommunerna skall få tillgång till bredband. Tidigare hade de mindre orterna i kommunerna enbart modem/ISDN-uppkoppling, det var bara central orterna Vindeln och Lycksele som hade tillgång till bredband. Vi har alltså byggt ut Vindelns och Lycksele kommunernas befintliga stadsnät och även delar av länsnätet i Västerbottens län och samtidigt byggt ut det till orter där det inte tidigare funnits någon fast bredbandsuppkoppling", säger Lars Kälverot, it-koordinator i Vindelns Kommun. Utbyggnaden av nätet, kallat LV-net, är i första hand gjord för datatrafik men är anpassat så att det är lätt att bygga ut för tjänster som telefoni och bildkommunikation. Merkantildata kommer också att assistera Vindelns kommun med projektledning vid den interna marknadsföringen av det nya nätverket i kommunen. Den offentliga upphandlingen av kommunernas nya nätverk avslutades i slutet av februari. "Vi hade ett antal kriterier när vi valde leverantör: trovärdighet, stabilitet och pris. Att vi valde Merkantildata beror på att vi ansåg att de hade förmågan att se bortom själva produktleveransen och förmågan att se framtida behov av tjänster som exempelvis telefoni och bildkommunikation. Dessutom hade Merkantildata den kostnadseffektivaste lösningen", säger Lars Kälverot. Det trådlösa nätet består av 10 ändpunkter(byar, samhällen - där man kan tappa av signaler) och 18 länkhopp. Det utbyggda nätverket består av 36 Mbit microvågslänkar från Allgon med ändutrustning från Cisco. Merkantildata gör installationen av det trådlösa nätverket tillsammans med en av sina samarbetspartners, MicroCentrum i Umeå. För ytterligare information, kontakta Lars Kälverot, it-koordinator i Vindels kommun, telnr 0933-14215, e-post: lars.kalverot@vindeln.se Rolf Eriksson, projektledare i Lycksele kommun, Telnr 0950-16733, e-post: rolf.eriksson@lycksele.se Pär Lundberg, regionchef Skellefteå, Merkantildata Communication, telnr 0910-717606, mobilnr 0705-700342, e-post: per.lundberg@merkantildata.se Anna Losell, informationsansvarig för Merkantildatas affärsområde Communication, telnr 08-566 233 17 e-post: anna.losell@merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar