Merkantildata utökar sitt utbud av IT-säkerhetslösningar

Merkantildata utökar sitt utbud av IT-säkerhetslösningar Merkantildata blir som första företag i Sverige Content Technologies Premier Partner. Det innebär att Content Technologies, en av marknadsledarna inom innehållssäkerhet och kontrollösningar för IT- säkerhetslösningar, rankar Merkantildata som en av deras tyngsta samarbetspartners i Norden. Den nya Premier Partner-statusen innebär att Merkantildata nu säljer samtliga av Content Technologies produkter för IT-säkerhet inklusive produkterna anpassade för ISP(Internet Service Providers)-företag. "För våra kunder innebär vår nya status att vi ytterligare breddar vårt produktsortiment och nu kan erbjuda en bättre support och fler utbildade tekniker och konsulter genom vår direktkontakt med Content Technologies.", säger Hans Grünewald, affärsenhetschef IT-säkerhet, Merkantildata Communication. "Merkantildata motsvarar de krav våra kunder ställer på en seriös, stabil och kompetent leverantör av affärskritiska säkerhetslösningar. Merkantildata kan med MIMEsweeper erbjuda kunderna ett skydd mot såväl emailbaserade virus som förluster av företagshemligheter eller badwill på grund av otillåtet nyttjande av företagets datasystem.", säger Lars Holmberg, VD för Swanhome Distribution AB, distributör för Content Technologies produkter i Sverige. Content Technologies är den dominerande spelaren på marknaden för innehållssäkerhet och kontroll-lösningar. I Content Technologies produktsvit MIMEsweeper ingår MAILsweeper, som ger skydd mot de hot som finns i e-mailtransaktioner. SECRETsweeper är en gateway för kryptering och digitala signaturer, WEBsweeper skyddar mot "infektioner" och förlust av data på grund av virus, datakorruption från Java och Aktive X samt förlorad produktivitet. Läs mer om Content Technologies på www.mimesweeper.com "Vi ökar vår fokus på IT-säkerhet ytterligare och vår nya status som Content Technologies Premier Partner innebär att vi ytterligare stärker vår position på marknaden för IT-säkerhet.", säger Lars Bergkvist, VD för Merkantildata Communication. Merkantildata arbetar idag med systemlösningar för autentisering, brandväggar, kryptering, VPN och intrångsdetektering. Vidare erbjuder man specialisttjänster inom intrångsanalys, säkerhetspolicys, design och implementation av säkra nätverk baserat på säkerhetsstandarden SS627799. För ytterligare information kontakta Hans Grünewald, affärsenhetschef IT-Säkerhet, Merkantildata Communication, telnr 08-566 230 90, mobilnr: 0708-35 30 90, e-post: hans.grunewald@merkantildata.se Lars Bergkvist, VD Merkantildata Communication, telnr 08-566 230 00, e-post: lars.bergkvist@merkantildata.se Jonna Hedaeus, informationsansvarig för Merkantildatas affärsområde Communication, Telnr 08-566 231 75, e-post: jonna.hedeaus@merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar