2 000 diabetespatienter har anmält intresse att delta i Diamyd™s pivotala fas II/III-studie. Första patienten behandlad.

Diamyd Medical (O-listan) meddelar att mer än 2 000 typ 2-diabetespatienter har anmält intresse att delta i bolagets vaccinstudie mot autoimmun diabetes. Screening för att sortera ut 160 patienter med GAD-antikroppar pågår och vaccinering av de första patienterna har inletts. Målsättningen med den dubbelblinda och placebokontrollerade fas II/III-studien är att påvisa Diamyd™s förmåga att nedreglera det autoimmuna angrepp som leder till att de insulinproducerande betacellerna förstörs.

”Diamyd™ är avsett att förhindra och behandla den autoimmuna processen hos typ 2-diabetes patienter så att denna patientgrupp på ett säkert, effektivt och livskvalitetshöjande till fullo kan tillgodogöra sig behandling av moderna läkemedel mot nedsatt insulinkänslighet eller andra metaboliska störningar”, säger Diamyd Medicals medicinska chef Dr. Ann-Sophie Bennet. Antalet personer i världen med diabetes i åldersgruppen 20-79 år uppskattas till 194 miljoner. Antalet diabetespatienter förväntas växa till 330 miljoner år 2025. Den överväldigande majoriteten av dessa har typ 2-diabetes, så kallade åldersdiabetiker. Till detta kommer ett mörkertal på lika många individer med förhöjda blodsockervärden (prediabetes). Kostnaden för diabetes uppgår i Västvärlden till cirka 7% av de totala hälsovårdskostnaderna eller över 100 miljarder dollar per år i USA ensamt. Typ 2-diabetes är karakteriserad av kroniskt höga blodsockervärden, orsakade av en tilltagande insulinokänslighet, som ej kan kompenseras av att patientens betaceller producerar mera insulin (överproduktion). Efter hand som överproducerande betaceller dör av utmattning, frigöres och presenteras betacellsautoantigener som till exempel GAD för makrofager och andra blodkroppar tillhörande immunsystemet. Detta triggar i sin tur hos cirka 10% av patienterna igång en autoimmun process (LADA) där immunsystemet angriper och dödar levande betaceller som visar autoantigenfragment på sina cellytor.

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar