Diamyd, Inc., förlikas i tvist med Diarect AG

Den 27 november meddelade Diamyd Medical att dotterbolaget Diamyd, Inc., "vunnit" en tvist mot Diarect och att domaren hade "beslutat" i Diamyd Incs favör. På begäran av Diarect AG rättas härmed vissa ord i pressmeddelandet från den 27 november: Diamyd, Inc., förlikas i tvist med Diarect AG Diamyd Medical AB (O-listan) utvecklar läkemedlet Diamyd(TM) mot insulinberoende diabetes. Ett dotterbolag, Diamyd Inc, Akron, Ohio, USA har sedan ett år befunnit sig i tvist med Diarect AG, Freiburg, Tyskland angående Diarects uppsägning av ett distributionavtal gällande Diamyds rätt att marknadsföra Diarects produkter på den nordamerikanska marknaden. Vid en domstolsförhandling i Freiburg, gav domaren uttryck för uppfattningen att Diarect felaktigt sagt upp distributionsavtalet med Diamyd och föreslog en förlikning med skadestånd till Diamyd. Parterna förlikade sig därefter vilket innebar att Diarect betalar US$ 35,000 till Diamyd och att övriga krav tillbakadrages. Utgången av tvisten beräknas påverka Diamyd-koncernens bokslut positivt med cirka 300 tkr för första kvartalet. För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar