Diamyd Medical drar ned försäljningsverksamhet i USA

Report this content

Diamyd Medical drar ned försäljningsverksamhet i USA Diamyd Inc (dotterbolag till Diamyd Medical AB, O-listan), vars verksamhet bygger på marknadsföring av vissa protein till forskare och den diagnostiska industrin i USA drar ned sin verksamhet. Tvist inleds med Diarect AG i Freiburg, Tyskland. Diamyd Inc, North Carolina, USA, vars produkter huvudsakligen består av protein från det tyska bolaget Diarect AG drar ned sin försäljningsverksamhet. Diarect gav, ca 10 veckor efter det att ett distributionsavtal tecknats, ett ultimatum till Diamyd att antingen prissätta Diarects produkter till vissa kunder 20% under angivet riktpris utan att själv lämna Diamyd någon rabatt, eller att USA- kunderna genom andra kanaler i Europa skulle kunna köpa Diarects produkter. Då Diamyd påpekade att detta stred mot intentionen i distributionsavtalet sades detta upp av Diarect, varvid flera olika uppsägningsskäl angavs. Diamyd hävdar att uppsägningen saknar grund och strider mot avtalet. "Då Diarect ej längre vill arbeta med Diamyd i USA, rekommenderar nu vårt juridiska ombud Diamyd Inc att själv med detta som grund säga upp distributionsavtalet. Personalen vid Diamyd Inc kommer därför att omedelbart sluta eller ges andra uppgifter i samband med att olika alternativ utvärderas om bolagets fortsatta verksamhet i USA. Som tur är, är Diamyd ett litet flexibelt bolag, som snabbt kan anpassa sig kostnadsmässigt till förändrade förhållanden och bolagets högt kvalificerade bioteknologiska personal är välutbildad och eftertraktad", säger Anders Essen-Möller, VD i Diamyd Inc. "Vårt juridiska ombud har fått uppgiften att med full kraft söka ersättning för den skada som åsamkats bolaget." För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller yttranden om historiska eller framtida resultat. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall samarbete sökas med etablerade läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser sker parallellt för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Diamyd Therapeutics har identifierat två terapi-projekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Diamyd Diagnostics verksamhet fokuseras på marknadsföring av ett egenutvecklat diagnostiskt kit för att identifiera patienter som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes. Vidare marknadsföres den aktiva substansen i vaccinet, proteinet GAD till forskare. Diamyd Inc marknadsför rekombinanta protein till forskare och kit- industrin i USA. Bolagets verksamhetsinriktning befinner sig för närvarande under omvärdering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar