Diamyd Medicals årsredovisning 2004

Diamyd Medicals årsredovisning för det brutna räkenskapsåret 2004 finns nu tillgänglig på www.diamyd.com för nedladdning som pdf-fil.

I årsredovisningen beskrivs bland annat de framgångsrika resultaten från bolagets fas II-studie på diabetespatienter. Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 10 december, kl. 15.00 på Salénhuset, Lokal: Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm, Sverige. Rätt att deltaga i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av VPC förda aktieboken, i den utskrift av aktieboken som görs per den 30 november 2004 och dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Diamyd Medical senast klockan 16.00, onsdagen den 8 december.

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).