Diamyd Medicals GAD-specifika antikroppsfilter ger positiva resultat i prekliniska studier

Diamyd Medicals GAD-specifika antikroppsfilter ger positiva resultat i prekliniska studier Diamyd Medical samarbetar med Bioserve AG (Tyskland) avseende utveckling av ett filter för specifik eliminering av antikroppar mot GAD. Dessa filter avses kunna användas som komplement till vaccinbehandling mot diabetes samt mot rörelsesjukdomen SMS. Bioserve rapporterar att prekliniska studier med filtret reducerar GAD-antikroppsnivåer med över 95 % utan att reducera IgG nivån i övrigt. Ett filter beräknas kunna användas till mer än fem behandlingar. Patienter kan idag behandlas med immunoadsorption där blodserum passerar genom ett filter för borttagande av alla förekommande antikroppar. Filtret utvecklas för specifik eliminering av GAD-antikroppar. Projektet beräknas bli kostnadsneutralt under utvecklingstiden då Bolaget kommer att kunna fakturera det GAD som behövs för utvecklingen. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Bolaget har identifierat två terapiprojekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Filtret kan komma att användas som komplement till vaccinering mot diabetes samt för behandling av rörelsesjukdomen SMS. Diamyd Medicals diagnostiska verksamhet fokuseras på marknadsföring av ett egenutvecklat diagnostiskt kit för att identifiera patienter som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes. Vidare marknadsförs den aktiva substansen i vaccinet, proteinet GAD till forskare. Nyligen har framställning av det likaså diabetesrelaterade proteinet IA-2 påbörjats. Bolaget planerar att viss försäljning av detta protein kan ske före kalenderårets utgång eller i början av 2003. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e- post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller yttranden om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar