Genmanipulerat Vaccinia Virus och GAD hindrar insulinberoende diabetes i djurmodell

Genmanipulerat Vaccinia Virus och GAD hindrar insulinberoende diabetes i djurmodell Professor Yoon och hans medarbetare från universitetet i Calgary, Canada, har ånyo bekräftat (Diabetologia, april 2002) att Diamydvaccinets aktiva substans GAD förhindrar insulinberoende diabetes i djurmodell. Genom att införa genen för GAD i Vaccinia Virus och sedan vaccinera med detta skyddas mössen mot diabetes. Vaccinia Virus, som använts för att förhindra smittkoppor, visar sig därmed i sin modiferade form med GAD kapabel att inducera aktiv nedreglering av inflammation i insulinproducerande betaceller. Genmanipulerat Vaccinia Virus med HIV-gener inkluderade har visat sig säkert i kliniska fas I studier på människa. "Att GAD kommer att få betydelse i dibetesterapi blir allt mer uppenbart och professor Yoon´s resultat med GAD modifierat Vaccinia Virus kan mycket väl komma att utnyttjas i framtida generationer av Diamyd Medicals diabetesvaccin", säger VD Anders Essen-Möller. GAD har i en mängd publicerade arbeten från oberoende forskargrupper runt om i världen visat sig vara effektivt när det gäller att förhindra diabetes i djurmodell. GAD och GAD-peptider har visat på effektivitet både peroralt, subcutant, intravenöst, intraperitonealt och nasalt. Överföring av GAD-reaktiva celler från en mus med diabetes till en mus som normalt ej får diabetes överför diabetes. Genom att ta bort GAD- gener från betaceller har sjukdomen slagits ut. Dessa och andra vetenskapliga resultat ligger bakom Diamyd Medicals övertygelse på att ett GAD-vaccin skall förhindra insulinberoende diabetes i människa. Diamyd Medical bedriver fas II studier i Malmö och Stockholm med ett GAD- baserat diabetesvaccin. Försöken har föregåtts av kliniska fas I-studier i England samt över 25 prekliniska studier i djurmodell. Den tredje av fyra grupper diabetespatienter har nu färdigbehandlats med diabetesvaccinet Diamyd. Patienterna ingår i en fas II-studie som omfattar totalt 48 tablettbehandlade diabetespatienter. Studien löper enligt plan och resultaten beräknas föreligga om cirka 9 månader. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Bolaget har identifierat två terapiprojekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Filtret kan komma att användas som komplement till vaccinering mot diabetes samt för behandling av rörelsesjukdomen SMS. Diamyd Medicals diagnostiska verksamhet fokuseras på marknadsföring av ett egenutvecklat diagnostiskt kit för att identifiera patienter som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes. Vidare marknadsföres den aktiva substansen i vaccinet, proteinet GAD till forskare. Nyligen har framställning av det likaså diabetesrelaterade proteinet IA-2 påbörjats. Bolaget planerar att viss försäljning av detta protein kan ske före kalenderårets utgång eller i början av 2003. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e- post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller yttranden om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT01050/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar